LIAA/ERAF

SIA “Kurz” ir noslēdzis 2016 gada 16. oktobrī līgumu Nr.SKV-L-2017/502 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.